GŁÓWNA

barwy polski           godlo

 plakat maluch plus

Dofinansowano ze środków budżetu państwa

Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+" 2021

Dofinansowanie: 30 000,00 zł
Całkowita wartość: 111 000,00 zł