GŁÓWNA

parents_title

Opłaty w naszym żłobku są następujące:

  • Opłata stała (czesne)  - 199 zł
  • Stawka  żywieniowa - 5 zł dziennie


JAK ZAPISAĆ DZIECKO DO ŻŁOBKA

 Jeśli chcecie zapisać dziecko do Naszego Żłobka,  zapraszamy do zakładki „do pobrania”, tam znajdziecie Kartę Zapisu.

Wypełnioną kartę należy dostarczyć do naszej placówki osobiście, wtedy dziecko automatycznie zostaje wprowadzone na listę rezerwową. Złożenie karty nie jest równoznaczne z przyjęciem dziecka do placówki.

Rodzic zostaje zobowiązany do wysyłania drogą mailową comiesięcznej deklaracji o zainteresowaniu miejscem w naszym żłobku. Brak potwierdzeń oznacza rezygnację z rezerwacji miejsca.

Potwierdzenia prosimy wysyłać  do 15-go każdego miesiąca na  adres mailowy  dla rodziców: zabka@zlobek30.pl.

 

WAŻNE !

Po wypełnieniu karty , na odwrocie (na dole)  prosimy o dołączenie krótkiej adnotacji, o treści: „Zostałem/am   poinformowany/a  o konieczności  comiesięcznej rezerwacji miejsca w Żłobku.”